Author: Tarihci

İskenderun Sancağı

İskenderun Sancağı

Mondros’tan sonra Türkiye’ye hayli göç veren İskenderun Lozan’da da göç vermeye devam etmiştir. İskenderun’un boşaltılması için verilen ek süre Türk halkına yaramıştı. Bunun yanında vize işlemlerinde ki zorluklar ile sancağın Türkiye’ye katılacağı söylentileri de...

Lozan Antlaşması Sonrası İsyanlar

Lozan Antlaşması Sonrası İsyanlar

Nasturi İsyanı Türkiye – Irak sınırının Lozan Anlaşmasına göre taraflarca kendi aralarında 9 ay içerisinde belirlenmesi, belirlenemez ise Milletler Cemiyetine gidileceği yazılıdır. 15 Mayıs 1924 Haliç Konferansından sonra Hakkâri de ayaklanma başlar. 7 Ağustos...

Beyrutlu Hikmet Bey

Beyrutlu Hikmet Bey

Şerif Hüseyin’in adamlarından olan İbrahim Henanu o sıralar devlet yetkilisiydi ve teftiş maksadıyla birçok teşkilata gidiyordu. Ahim köyünde Beyrutlu Hikmet adında bir ihtiyar zabiti karşısına çıkar ve yüzüne karşı “ben mülkiye mektebinde, ordunun içinde...

Ahdı Milli Beyannamesi

Ahdı Milli Beyannamesi

Osmanlı Hükümeti Meclisi 12 Ocak 1920 de çalışmaya başlamıştı. Ancak başkan Ali Rıza Paşa İngilizler karşısında Osmanlı Sadrazamı gibi davranamamıştı. İngilizleri Cemal Paşa ültimatomunu bile kabul etmişti. Bütün bunlara rağmen son Osmanlı Meclisi Erzurum...

Kardeş Tunuslular

Kardeş Tunuslular

28 Aralık 1919 da Mürseloğlu Ahmet Beyin emrinde bulunan yiğitler Hama mevkiinde Fransızlara karşı hücuma kalkmıştı. Türkler 250 kişi civarında iken Fransızlarda 2si Subay olmak üzere 25 Tunuslu Müslüman asker vardı. Sayıca az olan...

Arap Yapmacılığı

Arap Yapmacılığı

Fransızlar darbe üstüne darbe yemişti. Bu ağır darbelerin intikamını alabilmek için yiğitlerin akrabalarından ne kadar çoluk çocuk, kadın ve yaşlı varsa hepsini hapse attırmışlardı. Çocuklardan biri yiğit babasına mektup yazdırır ve kendi elinin izini...

Dip Not

Dip Not

Osmanlı Devleti’nin son resmi belgesi Sevr Antlaşmasıdır. 10 Ağustos 1920 de imzalanmıştır.1 Haziran 1921 de İtalya Anadolu’da işgal ettiği bütün bölgeleri sessizce boşaltmıştır.   21 Haziran 1921 de Fransızlar işgal ettiği Zonguldak’tan çekilmiştir.  ...

Bir İngiliz Klasiği

Bir İngiliz Klasiği

Bu yiğitlerin neredeyse tamamına yakını Türklerden oluşuyordu. Silah yardımına gelince İngilizler Suriye tarafının Fransızlara verilmiş olmasından rahatsız olmuşlardı. Akıllarında ise İskenderun bölgesinden Fransızları Türklerin atmasıyla yerlerine İngiliz taraftarı Felyascıları yerleştirmek vardı ve bu yüzden...

Düşmanı Kendi Silahıyla Vurmak

Düşmanı Kendi Silahıyla Vurmak

Bir grup yiğit Halep’ten silah ve cephane yardımıyla birlikte yola çıkar. Bir hafta içerisinde Kurye yakınlarında Hacı Mehmet Efendinin evine gelirler. Hacı Mehmet Efendi kendilerini ikna ederek Kurye Köyüne gönderir. Giderlerken de “Fransızların Kurye...

Çatışmalar, Oyunlar ve İstihbaratlar

Çatışmalar, Oyunlar ve İstihbaratlar

Birleşip dağlarda saklanan yiğitler Fransız işgalcilere kök söktürmeye başlamışlardı. Çatışmalarda Fransızları püskürtmüş ancak arada birkaç şehit vermişlerdi. Fransız komutan bu yiğitlerle sulh ilan etmiş kendilerinin Hassa’da silahlarıyla özgürce dolaşabileceklerini söylemişti. Birkaç gün böyle dolaşan...