Beyrutlu Hikmet Bey

Şerif Hüseyin’in adamlarından olan İbrahim Henanu o sıralar devlet yetkilisiydi ve teftiş maksadıyla birçok teşkilata gidiyordu. Ahim köyünde Beyrutlu Hikmet adında bir ihtiyar zabiti karşısına çıkar ve yüzüne karşı “ben mülkiye mektebinde, ordunun içinde veya başka hiçbir yerde bu insanlardan hürmetten başka bir şey görmedim. Anadolu’daki şehirler birer büyük köy gibidir. Arap ülkelerindeki şehirler ise birer mamuredir. Devlet tarafından size hiç yabancı gözüyle bakıldı mı? Sizi hiç hakir gördüler mi? Hal böyleyken bu ecnebiler geldiler ve bizim aramıza fitne soktular. Arapların en yüksek ailelerinden olan Şerif Hüseyin ve oğulları gibi daha niceleri düşmanla işbirliği yaparak bizim devletimizi yıktılar. Bakın bütün Arap memleketleri işgal altındadır. Türklerin memleketleri de işgal altına alınmaya başlanmıştır, ancak Türkler istiklalleri için mücadele ediyorlar. Hani Osmanlı ordusunda yetişen Arap zabitleri neredeler? Hepsi düşmandan bir vazife umarak kedi gibi bir köşeye sinmişlerdir. Türklerin vatanperverliğinin yarısı biz Araplarda olsaydı Suriye’de hiç düşman kalır mıydı” demişti.

İbrahim Henanu Beyrutlu zabit Hikmet’in sözünü kesmek istediyse de oradaki kalabalığın hak veriyor olması nedeniyle konuşmanın önüne geçememişti.

Ev sahibi Hacı Mustafa Hüseyin Efendi de ihtiyar zabite hak vermiş ve İbrahim Henanu’ya dönerek “Eğer benim evimde olmasaydın seni ben öldürürdüm, sende şeriflerin kafasında devam edeceksen aramızdan çekil” diyerek tepkisini dile getirmişti.

Ertesi gün Beyrutlu Hikmet Bey’in yoluna Hama tren hattı üzerinde pusu kurulmuş ve İbrahim Henanu’nun adamları tarafından şehit edilmişti.

Beyrutlu Hikmet Bey

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir