Birinci Dünya Savaşı Yıl Yıl Harp Notları

1914 Yılına Ait Harp Notları

Çanakkale, Irak, Filistin, Sina ve Suriye ile Kafkasya cepheleri 1914 yılındaki savaşılan cephelerdir.

Rusların ilk bombayı Trabzon’a atmıştır.

İngilizler Basra’yı işgal etmiştir.

Boğazdaki Osmanlı Zırhlısı (Mesudiye) İngilizler tarafından batırılmıştır.

1915 Yılına Ait Harp Notları

Mısır fatihi olma hayalleriyle yaşayan Cemal Paşa 3. Süveyş kanalı seferi için İstanbul’dan Şam’a hareket etmiştir.

Ruslar ikinci kez Trabzon’u bombalamıştır.

İngilizler ve Fransızlar 18 Mart 1915 Zaferinin ardından Gelibolu, Seddülbahir, Arıburnu, Suvla Körfezi gibi Anafartalar’da da aynı akıbetle karşılaşmışlardır.

Kumandan Kaymakam Süleyman Askeri Bey’in Irak cephelerinde ki mağlubiyetten sonra intihar etmesi ve bunun sonucunda İngilizlerin Irak’a doğru hareketi ile Nasıriyye ve Kutül – Amare kasabaları işgal edilmiş. 29 Nisan 1916 da ki büyük zaferle düşmandan tamamen temizlenmiştir.

Meriç Nehrinin sağ tarafındaki bölgeler Bulgaristan’a bırakılmıştır.

Çanakkale’de sürekli yenilen düşman geri çekilmek zorunda kalmıştır.

İngilizler Irakta mağlup olmuştur.

1916 Yılına Ait Harp Notları

Osmanlı Ordusuna ait donanma Batum’u bombaladı.

İngilizler ve Fransızlar Gelibolu’dan tamamen çekildi.

Irak Cephesinde 12 Bin askeri ile birlikte 3 Bin kişilik Türk Askerine mağlup olup teslim olan İngiliz General Townshend ve askerleri İstanbul’a getirildi.

I.Kanal harekâtında Alman Komutan Von Kress yenildi.

Ruslar Doğu Anadolu’da Erzurum ve çevre şehirleri işgal etti.

Mekke Şerifi Hüseyin İngilizler tarafından satın alınarak Osmanlı’ya karşı isyan etti.

1917 Yılına Ait Harp Notları

Bağdat İngilizlerin eline geçti.

Kudüs İngilizlerin eline geçti.

Gazze’ye yakın bölgeler Osmanlıların elinden çıktı.

1918 Yılına Ait Harp Notları

I.Abdülhamit Balkan harbinden ötürü Selanik’ten Beylerbeyi Sarayına getirildi ve burada vefat etti.

Sultan Mehmet Reşat vefat etti.

Halit Paşa ve askerleri Bakü’ye girdi.

İngilizler Filistin ve Suriye cephelerinde taarruza geçti.

Bulgaristan’ın kendi müttefiklerine ihanet etmesi ile diğer devletler Doğu Cephesinin parçalanmasına sebep oldu, bununla birlikte İngilizler Suriye’den Anadolu’ya geldi. Fransızlar da Selanik’ten İstanbul(u tehdit etmeye başladı.

İzzet Paşa ve Kabinesi mütareke akdi için adımlar attı.

1916dan beri Büyük Ada’da esir tutulan İngiliz komutan aracılığı ile İngiliz ve Osmanlı Devleti arasında 25 maddelik Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütareke de İngilizleri Agamemnon isimli İngiliz Zırhlısında bulunan Akdeniz Komutanı Arthur Calthorpe, Osmanlı Devletinin ise Bahriye Nazırı Rauf Bey ve Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet Bey ile Erkânı Harp Kaymakamı Sadullah bey temsil etmişti.

Birinci Dünya Savaşı Yıl Yıl Harp Notları

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir