Category: Genel Tarih Notları

Milli Mücadelenin İlk Kurşunu

Milli Mücadelenin İlk Kurşunu

19 Aralık 1918’de İskenderun Sancağında Dörtyol Karakese’li bir vatandaşın Özerli çayının karşı tarafından atılan ateş ile Fransız askerlerinin öldürülmesi ile Milli Mücadele’nin ilk kurşunu atılmış oldu. Her ne kadar 15 Mayıs 1919 da İzmir’de...

Ermeni Askerlerinin Antakyaya Gelişi

Ermeni Askerlerinin Antakyaya Gelişi

Fransız işgalcileriyle birlikte İskenderun’dan Antakya’ya getirilen bir tabur Ermeni askeri 1915 teki tehcir hadisesinin intikamı için teşebbüslere kalkışmışlardı. Buna karşılık Hacı Mehmet Efendi Fransız yetkililerin karşısına çıkmış ve “siz buraya geçici olarak mı geldiniz...

Türk Fransız Mücadelesi

Türk Fransız Mücadelesi

Sivas’ta Picat ile varılmış kararlara rağmen Fransızların Güneydoğu Anadolu ve Kilikya bölgesindeki davranış ve zulümlerinde azalma olmamıştır. Kilis işgal edilince General Querette Kilis Kaymakamlığı’na yazdığı yazıda Antep, Urfa ve Maraş’ın Fransız-Osmanlı ortak yönetimine tabi...

İskenderun İşgali Sonrası

İskenderun İşgali Sonrası

Fransızların kışkırtmalarıyla İskenderun ve civarı Türklere zulüm yerine dönmüş Osmanlı Hükümeti Amiral Calthorpe’ye şikâyette bulunmuş oda şikâyetleri generaline bildirmişti. General Allenby şikâyeti tersten okuyunca kendilerince göç ettikleri kabul olunan 100 Bin Ermeni’nin Türkiye’ye dönmelerini...

İskenderunun İşgali

İskenderunun İşgali

Yıldırım grubu komutanı M. Kemal’in telgrafıyla yaptığı tüm uyarı ve talep ettiği görüşlere alamadığı cevaplar ve kendilerine gelen İngilizlere karşı sert ve çirkin cevaplar verilmemesi telkinleri ile yapmak istediklerine karşı emir gelmediği gibi sonuçlardan...

Mondros Mütarekesi

Mondros Mütarekesi

30 Ekim 1918 tarihinde saat 20:03te Limni’de bulunan Mondros Limanında ki Agamemnon zırhlısında iki nüsha olarak imza edilmiştir. Bu Mütarekenin açık ve yuvarlak hükümlerini gören M. Kemal Paşa Sadrazam Ahmet İzzet Paşa’yı üst üste...

Birinci Dünya Savaşı Yıl Yıl Harp Notları

Birinci Dünya Savaşı Yıl Yıl Harp Notları

1914 Yılına Ait Harp Notları Çanakkale, Irak, Filistin, Sina ve Suriye ile Kafkasya cepheleri 1914 yılındaki savaşılan cephelerdir. Rusların ilk bombayı Trabzon’a atmıştır. İngilizler Basra’yı işgal etmiştir. Boğazdaki Osmanlı Zırhlısı (Mesudiye) İngilizler tarafından batırılmıştır....