Ahdı Milli Beyannamesi

Osmanlı Hükümeti Meclisi 12 Ocak 1920 de çalışmaya başlamıştı. Ancak başkan Ali Rıza Paşa İngilizler karşısında Osmanlı Sadrazamı gibi davranamamıştı. İngilizleri Cemal Paşa ültimatomunu bile kabul etmişti.

Bütün bunlara rağmen son Osmanlı Meclisi Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar gereği Misakı Milli’nin yayınlanmasına ve İstanbul’un İngiliz işgalinden sonra toplantılara ara vermesinden dolayı Ankara’da bulunan Büyük Millet Meclisi’nin meşruluğunu kabul etmişti.

Misakı Millîden önce Kemal Paşa İstanbul’a gidecek olan Milletvekilleri ile görüşüp Erzurum ve Sivas Kararlarını temel alarak 28 Ocak 1920 de Ahdı Milli Beyannamesi adında bir bildiri oluşturmuştu.

Ahdı Milli Beyannamesi şöyledir;

Osmanlı Meclisi Mebusan üyeleri, Devletin bağımsızlığına ve milletin güvenilir bir gelecekte haklı ve sürekli bir barışa kavuşabilmesinin yapılabilecek fedakârlığın en çoğunu kapsayan esaslara tam olarak uymakla sağlanabileceğini ve bu esaslar dışında kalacak bir Osmanlı Devleti’nin devamının ve varlığının imkânsız olduğunu kabul ve tasdik etmişlerdi.

Ahdı Milli Beyannamesi

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir